PreshevaPRESS
Rreth PORTALIT

PreshevaPress.com është medium i cili synon informimin e drejtë, të paanshëm dhe të shpejtë. I themeluar më 2015 dhe regjitstruar me nr. IN000778, PreshevaPress synon të sjell standart të ri të informimit. Materialet në këtë faqe nuk mund të kopjohen, riprodhohen, publikohen pa autorizim ose të përdoren për qëllime komerciale.


Rreth PUBLIKUESIT

Organizata Aktivistëve REFORA u themelua nga aktivistë të zyrës së Nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut (YIHR) në Preshevë dhe Bujanovac, si një nevojë që doli pas mbylljes së zyrës së YIHR në Preshevë, për të mbledhur aktivistë të shoqërisë civile dhe për të zbatuar aktivitete në Preshevë dhe Bujanovac që synojnë të përmirësojë pozicionin e të rinjve përmes bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile, të kontribuojë në pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në vendimmarrje, të promovojë pajtimin rajonal përmes bashkëpunimit dhe shkëmbimeve të ndryshme të përvojave, si dhe të monitorojë punën e institucioneve lokale dhe të promovojë dhe të rritë transparencën e këtyre institucioneve.


PARTNERËT DHE DONATORËT E DERITANISHËM